Chef Global G2 200 mm
103.29 € 103.29 € 103.29 EUR
Slicing/yanagi Global g3 210 mm
103.29 € 103.29 € 103.29 EUR
Nakiri Global G5 180 mm
103.29 € 103.29 € 103.29 EUR
Bread Global G9 220 mm
103.29 € 103.29 € 103.29 EUR
Flexible Global G21 160 mm
103.29 € 103.29 € 103.29 EUR
Chef hollow/granton Global G78 180 mm
116.16 € 116.16 € 116.16 EUR
Rocking santoku (single bevel) Global G7 180 mm
117.25 € 117.25 € 117.25 EUR
Flexible Global G10 310 mm
117.25 € 117.25 € 117.25 EUR
Santoku hollow/granton Global G80 180 mm
119.26 € 119.26 € 119.26 EUR
G80
Slicing/Yanagi (single bevel) Global G11 250 mm
147.18 € 147.18 € 147.18 EUR
Chef Global G16 240 mm
165.17 € 165.17 € 165.17000000000002 EUR
Meat cleaver Global G12 160 mm
168.65 € 168.65 € 168.65 EUR
Set Global g201 (g2/gs1)
171.82 € 171.82 € 171.82 EUR
Set Global g215 (g21/gs5)
189.74 € 189.74 € 189.74 EUR
Set Global g803883 (g80/gs38/gs83)
244.99 € 244.99 € 244.99 EUR
Set Global g2111 (g2/gs1/gs11)
244.99 € 244.99 € 244.99 EUR